Dagbesteding “De Mallemolen”

Dagbesteding “De Mallemolen” is in de afgelopen tijd flink uitgebreid en verbouwd.

Na een zorgvuldige inventarisatie van de wensen en mogelijkheden, waarbij niet alleen naar de huidige behoeftes maar ook naar de toekomstbestendigheid van de ruimte gekeken werd, kon gestart worden met de verbouwing. Een groep bouwvakkers ging voortvarend te werk, bewoners en bezoekers zagen hoe er gegraven, gemetseld en getimmerd werd om de dagbesteding nog completer en mooier te maken. 

Naast uitbreiding van de bestaande dagbesteding zijn er ook uitbreidingen gemaakt op het gebied van de brandmeldinstallatie en zorginstallatie gerealiseerd. De nieuwe vloerbedekking werd gelegd en de muren werden voorzien van fris behang en kleurtje. En ook is het interieur vernieuwd. Het personeel en de bewoners van De Wieken hebben dit proces op de voet gevolgd en kwamen regelmatig even om het hoekje kijken. Sinds 22 september 2018 is de dagbesteding heropend en genieten onze jongeren van hun prachtige, nieuwe ruimte.

Dit alles werd mede mogelijk gemaakt dankzij onze trouwe sponsoren.

Namens de bewoners, het personeel en alle ouders danken wij jullie hartelijk voor de geleverde goederen, diensten en adviezen.