Projectplan De "Mallemolen"

Per 1 september 2012 hebben de kinderen hun intrek genomen aan de Wieken in Uden.

Wij zijn heel blij dat dit gelukt is maar willen niet dat het hier mee stopt. Stichting Zelo zou graag zien dat onze kinderen meedoen in de wijk, en de Udense gemeenschap. Onze kinderen kunnen op hun manier ook een bijdrage leveren als burger in de wijk (Uden). Daarbij levert het kennismaken, ontmoeten, en verbinden met de inwoners van de wijk een bijdrage aan de leefbaarheid voor iedereen. We hebben een plan gemaakt om dit te kunnen bewerkstelligen en het te borgen voor de toekomst.

Doelstelling en visie:

Wij willen dat de bewoners van Zelo in de wijk samen met de andere wijkbewoners een prettig, sociaal en actief leven leiden, waarin het samen doen centraal staat. Dit willen we doen door het mede organiseren van wijkgerichte activiteiten. Wederkerigheid is daarbij het uitgangspunt. Wijkbewoners raken – bijvoorbeeld als vrijwilliger – betrokken bij de bewoners van Zelo en bieden incidenteel of structureel een helpende hand. Andersom biedt de woongroep een fysieke ruimte aan de wijk om gezamenlijke activiteiten te organiseren. De woongroep is een actieve speler in de organisatie van deze activiteiten. Stichting Zelo zal daarbij zoveel mogelijk aanhaken bij de formele en informele netwerken die er al zijn in de wijk. Er wordt samenwerking gezocht met het lokale opbouwwerk en vrijwilligerssteunpunt.