De verbouwing

Zelo_059

Geschikte locatie

Toen de oprichting van de stichting Zelo rond was is men gaan uitkijken naar een geschikte locatie voor onze kinderen. Na een aantal locatie bekeken te hebben viel het oog op het leegstaande pand aan De Wieken te Uden. Omdat het pand te koop stond en er al een zorgbestemming op zat was de volgende uitdaging om de woningcorporatie Area te overtuigen van het plan zoals Zelo dit voor ogen had.

Commitment

Na aan aantal malen met veel overredingskracht het nut en ernst van het idee om een goed thuis te bouwen voor onze kinderen toegelicht te hebben is ook Area het idee gaan ondersteunen. Er werd een intentieovereenkomst getekend tussen woningcorporatie Area en stichting Zelo en daarmee was de eerste grote echte stap gezet. Daarin werd beschreven wat Area totaal zou investeren en wat Zelo eventueel zou moeten investeren. Er werd ook COMMITMENT van Zelo vereist. Daarmee werd bedoeld dat Zelo onderdelen zelf zou uitvoeren of bekostigen voor de verbouwing en na de oplevering om zo de totale kosten te drukken en het streefbedrag van de maximale maandhuur niet te overschrijden of zo laag mogelijk te krijgen.

Bezuinigingen

En op dat moment werd er net een nieuwe bewoner toegevoegd aan de bewonerslijst, waardoor er door de nieuwe inbreng in de stichting Zelo kritisch naar de wensen en het voorlopig ontwerp gekeken kon worden. Er werd gekeken wat er behouden kon worden van het bestaande pand en wat wij als stichting Zelo als zelfwerkzaamheid uit konden voeren waardoor dat budget kon vervallen. Ook de begroting werd gescreend en daar waar mogelijk het ontwerp aangepast waardoor er bezuinigd kon worden, en er werden onderdelen geschrapt om na oplevering door Zelo zelf uit te laten voeren.

De sloop

Tijdens de calculatietijd voor de aannemers heeft Zelo met behulp van veel vrijwilligers het gebouw gestript daar waar dat mogelijk was en in onze macht lag. De systeemplafonds, binnendeurkozijnen, behang, vloerbedekking, tegels en alle andere niet constructieve onderdelen werden verwijderd met als resultaat dat we in de gesponsorde afvalcontainers 120m3 bouw en sloop, hout en puin afgevoerd hebben. Ook werd de tuin aangepakt omdat er aan het bestaande pand een aanbouw moest komen voor een grote woonkamer voor de beneden groep.

De verbouwing

Gelukkig viel de aanbesteding gunstig uit en er kon begonnen worden met de verbouwing. Bouwbedrijf v. Grunsven heeft 80 dagen nodig gehad om de complete verbouwing uit te voeren. En als er een bouwkundige tegenvaller tijdens de bouw ontstond dan werd er gekeken hoe deze kostenneutraal opgelost kon worden waardoor er geen budgetoverschrijding ontstond. De aanbouw werd uitgegraven en verrees aan de achterzijde en in het bestaande deel werden de constructieve aanpassingen als eerste uitgevoerd. Hierna kon begonnen worden om de nieuwe indelingen vorm te geven en de installaties aan te brengen. Het aanbrengen van de compleet nieuwe installaties was een uitdaging om dit zo te doen in een bestaand pand en dat er achteraf nagenoeg niets zichtbaar zou zijn. Nadat de nieuwe indeling gereed was kon er begonnen worden met het aanbrengen van stucwerk, cementdekvloeren, plafonds en de afwerking van alle onderdelen. Tijdens de verbouwing werden er in overleg met het bouwteam nog een aantal gesponsorde onderdelen verwerkt wat de uiteindelijke uitstraling ten goede kwam.

Sponsoren

Mede door een groot aantal sponsoren zoals de provincie Noord Brabant en de gemeente Uden en meerdere bedrijven en particulieren en georganiseerd evenementen hebben wij als Stichting Zelo de afwerking en inrichting kunnen realiseren waardoor er nu een heel mooi thuis voor onze kinderen staat waar wij allemaal heel trots op zijn.