Participatie project

Het "ik ben bijzonder jij bent bijzonder" spel

Samen met oud buurman Baard en oud buurvrouw Miranda, stichting Zelo, kinderen van basisschool de Camelot en de kinderen van de Mallemolen hebben we het 'ik ben bijzonder jij bent bijzonder" spel aan het ontwikkelen. En ben inmiddels onderdeel van het KIEWIE project.

Doel initiatief

Wij willen dat de bewoners van Zelo en de Udense basisschooljeugd een prettig, sociaal en actief leven leiden, waarin het samen doen centraal staat. Wederkerigheid is daarbij het uitgangspunt. Basisschooljeugd raakt betrokken bij de bewoners van Zelo en leren dat meedoen voor iedereen is. De woongroep is een actieve speler in de organisatie van deze activiteiten .Er wordt samenwerking gezocht met het lokale opbouwwerk , vrijwilligerssteunpunt en basisscholen in Uden.

Betekenis initiatief

Met het zelfgemaakte lespakket komen de volgende items aan bod:

  • Presentatie in de klas van:  “mijn broer is ook bijzonder”;
  • Werkboek “ik ben bijzonder, jij bent bijzonder”;
  • Samen activiteiten doen in de Mallemolen;
  • Samen ontwikkelen en maken van het , “ik ben bijzonder, jij bent bijzonder spel”;
  • Het spel spelen;
  • De kinderen met elkaar laten kennismaken, ontmoeten en elkaar vinden op een speelse manier.

Dit alles draagt bij dat ze leren dat iedereen kan meedoen!

Met dit project wordt integratie en participatie op een natuurlijke en speelse manier vormgegeven, waarbij jonge kinderen kennismaken met kinderen met een beperking. Kennismaken, ontmoeten en verbinden levert op dat de kinderen gezien en (h)erkend worden in wie ze zijn. Onze droom is dat basisscholen in Nederland met dit spel en lesmateriaal alle kinderen deze kans geven.

GROTE DINGEN WORDEN NOOIT DOOR ÉÉN PERSOON GEDAAN!